Кредитування

Попередження про наслідки користування кредитом

Наслідком укладення кредитного договору та користування кредитом є виникнення зобов'язань у Позичальника за цим кредитним договором, зокрема, у тому числі зобов'язання повернути кредит та сплатити проценти за договором у встановленому договором строк. У разі порушення Позичальником виконання зобов'язань щодо погашення суми кредиту та/або процентів за цим Договором, він зобов’язується сплатити на користь Кредитодавця пеню в розмірі 1 % (один) відсоток за кожний день прострочення повернення заборгованості, починаючи з першого дня порушення Позичальником умов Договору до моменту повного погашення заборгованості за кредитом.

У будь-якому випадку відповідальність Позичальника за Договором встановлюється із урахуванням обмежень ст. 21 Закону України «Про споживче кредитування».

Інші наслідки невиконання Споживачем обов'язків згідно із Договору про надання коштів на умовах споживчого кредиту:

1.ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП" у випадках, визначених чинним законодавством та Кредитним договором, має право вимагати дострокового повернення кредиту, строк виплати якого не настав, у повному обсязі;

2.Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію споживача та ускладнити отримання кредиту в майбутньому.

ТОВ " БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП " забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ " БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП " або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

ТОВ " БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП " має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Можливі додаткові витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом та залежать від обраного споживачем каналу та способу сплати. Вартість додаткових витрат встановлюється незалежно від ТОВ “ БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП ” банками та фінансовими сервісами з прийому платежів. Розмір додаткових витрат визначається згідно з тарифами обраного сервісу.

Кредитний калькулятор за посиланням


Типовий договір про надання коштів у позику

Паспорт кредиту

Інформація про істотні характеристики з надання кредиту


Порядок відмови або припинення (розірвання) кредитного договору споживачем