Органи управління та структура власності

Склад Наглядової ради: наглядова рада не передбачена Статутом Товариства.
Склад виконавчого органу: Директор, Богун Вікторія Миколаївна
Відомості про відокремлені підрозділи: відокремлені підрозділи відсутні.

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи: Нікуліна Юлія Володимирівна;
Відомості про юридичних осіб або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника): немає.

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01.01.2022

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01.01.2022

Схематичне зображення структури власності станом на 01.01.2022