Органи управління та структура власності

Склад Наглядової ради: наглядова рада не передбачена Статутом Товариства.
Склад виконавчого органу: Директор, Богун Вікторія Миколаївна
Відомості про відокремлені підрозділи: відокремлені підрозділи відсутні.

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА ПРЕМІУМ ГРУП», код за ЄДРПОУ 40409069, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 47, оф. 17;
Відомості про юридичних осіб або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника): Нікуліна Юлія Володимирівна.

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 25.05.2021

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 25.05.2021

Схематичне зображення структури власності станом на 25.05.2021